Người Mông nhiều thế hệ đã quen với tập quán du canh du cư. Còn đồi núi thì họ còn đi, còn phá rừng làm nương rẫy. Chỉ có ở với dân, sống cùng dân, các cán bộ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 379 mới có thể thuyết phục người dân dần thay đổi nếp sinh hoạt. Cuộc sống ấm no và bình yên ngày hôm nay họ đang được hưởng là bởi họ tin bộ đội, tin vào đôi tay mình sau bao nhiêu năm thực sự đáng giá.