Các bậc cha mẹ hiện nay ngoài chăm lo đến việc học tập, vui chơi, ăn uống của các con thì giao tiếp cũng là một trong những điều mà cha mẹ cần quan tâm và hướng dẫn cho các con ngay từ lúc còn nhỏ. Một trong số kỹ năng đó là cách dạy con cảm ơn và xin lỗi đúng lúc.