"Tôi là ai", đó là câu hỏi không dễ có được câu trả lời nhưng đây lại là câu hỏi mà mỗi chúng ta đang nhọc công tìm kiếm, bởi chỉ khi chúng ta biết mình là ai chúng ta mới thấy mình có giá trị. Trên thực tế, những người thành công đều là những người hiểu rõ bản thân của mình, họ biết điểm mạnh, điểm yếu của mình để có thể vạch ra những chiến lược cho cuộc đời. Trong chương trình hôm nay với chủ đề "Tự tin khám phá bản thân" hy vọng sẽ gợi mở cho quý vị khán giả và các đồng chí để có thể đến gần hơn với câu trả lời.