Xã hội ngày càng phát triển, đời sống càng cao thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình cũng ngày càng được quan tâm, đặc biệt là chúng ta bắt đầu chú ý quan tâm hơn đến việc lựa chọn các chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn hàng ngày. Gần đây có một xu hướng dinh dưỡng đang được nhiều người chú ý, đó là chế độ eat clean hay còn gọi là chế độ ăn sạch.