Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 3 năm gần đây, đã có gần 40 nghìn giáo viên bỏ việc, và đó sẽ là khoảng trống khó lấp đầy của ngành giáo dục. Song đáng báo động hơn là vẫn còn hàng chục nghìn giáo viên đang mang tâm lý băn khoăn tiếp tục dạy học hay bỏ nghề. Đây là một bài toán khó đối với ngành Giáo dục.