Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 141:

- Sơn La: Tìm thông tin về các liệt sỹ hy sinh tại ngã ba Cò Nòi.

- Tìm đồng đội trên đất Cam Thành, Quảng Trị.

- Đón HCLS Nguyễn Văn Tỵ về quê hương Hải Dương.

- Hành trình trả lại tên cho đồng đội.