Chương trinh Đi tìm đồng đội số 45 có một số thông tin quy tập đáng chú ý:

- Gia Lai: Quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại huyện Đức Cơ.

- Hà Tĩnh: Quy tập hài cốt liệt sĩ Đặng Xuân Lý tại xã Nam Hương, huyện Thạch Hà.

- Quảng Nam: Quy tập 01 hài cốt liệt sĩ tại Tiên Phước.

- Chuyên mục Đón anh về: Hành trình đưa 23 liệt sĩ về với quê hương Tân Lạc, Hòa Bình.

- Phần Sổ tay liệt sĩ sẽ là thông tin về 03 liệt sĩ của Sư đoàn 390 và thông tin về 05 liệt sĩ tại nghĩa trang độc lập thành phố Điện Biện Phủ, tỉnh Điện Biên.