Chiều ngày 29/7/2017, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2017 với sự chủ trì của Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, cùng dự có Trung tướng Phạm Hồng Hương - Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó trưởng Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.