Tỉnh Bình Định có đường bờ biển dài 134 km. Những năm qua, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng lực lượng dân quân biển vững mạnh, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.