Phóng sự ảnh - Số 1552: "Độc đáo phong tục kéo co ngồi".