Một nhóm nghệ sĩ sống ở nhiều nơi trên thế giới đã nảy ra sáng kiến tạo ra các bức tranh để giao lưu và quảng bá ẩm thực của đất nước mình. Và đương nhiên, các bạn trẻ Việt Nam cũng không nằm ngoài cơ hội có thể đưa ẩm thực Việt ra thế giới này… Và đến nay, dù đại dịch đã kết thúc thì thử thách này vẫn chưa dừng lại…