Phóng sự ảnh - Số 2799: Giao lưu võ thuật chào mừng 56 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công.