Phóng sự ảnh - Số 2794: Vẻ đẹp phong cảnh Việt Nam qua góc máy Vũ Bảo Ngọc.