Bộ đội biên phòng Gia Lai đang có những biện pháp, cách làm hay, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trên khu vực biên giới. Những cán bộ đảng viên tăng cường cho địa phương là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực xây dựng và củng cố địa bàn và là cầu nối quan trọng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng biên giới ngày càng ổn định và phát triển.