Nhắc đến một đội hình trực thăng hiện đại, một đội ngũ phi công dày kinh nghiệm, cùng với 30 năm bay an toàn là nhắc đến một thương hiệu uy tín của quân đội, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam. Với slogan "cùng bay tới thành công", đã xây dựng nên một thương hiệu mang đậm chất lính.