Miền Trung với cát biển và nắng nóng là nơi đứng chân của những người lính Sư đoàn Phòng không 375. Đất nước hòa bình nhưng bảo vệ bình yên vùng trời được phân công là trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Vượt lên rất nhiều khó khăn, người lính sư đoàn ra sức huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành chức trách được giao.