"Mỗi viên đạn, mỗi khẩu súng là mồ hôi nước mắt của đồng bào mình". Thực hiện theo lời bác dạy; sau mỗi buổi huấn luyện cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 việc tháo lắp, vệ sinh, chăm sóc cho vũ khí, trang thiết bị mang theo luôn được thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo hiệu số cao cho vũ khí, trang bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.