Là một trong những Quân đoàn chủ lực của Bộ, Quân đoàn 4 đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động và đặc biệt đẩy mạnh thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc làm theo Bác đã ra đời, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Nổi bật trong số đó là hoạt động tuyên truyền phong phú với nhiều hình thức tọa đàm của Sư đoàn 9.