Công tác sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật luôn là sự sống của ngành kỹ thuật. Không chỉ sửa chữa đại tu các loại xe oto, Nhà máy Z157 từ lâu đã mở rộng đào tạo trong toàn quân tạo nên một thế hệ lính kỹ thuật lành nghề đáp ứng được yêu cầu sửa chữa các loại xe hiện đại. Chủ động sáng tạo để tự chủ nhưng luôn học hỏi và cập nhật là hướng đi đúng mà ngành kỹ thật quân sự đang làm tốt.