"Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" - chính chữ tâm ấy đã trở thành kim chỉ nam cũng như sợi chỉ gắn kết thế hệ giúp các cán bộ y tá, bác sĩ công tác tại Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần, người có công và xã hội tỉnh Hải Dương thấu hiểu, đồng cảm với người bệnh. Từ đó tạo dựng không chỉ là một trung tâm nuôi dưỡng đơn thuần mà đó còn thực sự là một ngôi nhà chung ấm áp thấm đẫm tình người.