Khi nhận những công trình xây thô tại các khu đô thị, chủ nhân có thể gặp phải các vấn đề gì và những giải pháp nào có thể giúp họ giải quyết các vấn đề đó? Chương trình Góc cuộc sống ngày 7/6/2017 xin mời quý vị và các bạn cùng kiến trúc sư của chúng tôi đưa ra những lý giải, cũng như đến thăm một vài công trình để tìm hiểu về cách thức chủ nhà đã xây dựng và tác động đến không gian sống vốn tưởng như khá khiên cưỡng và khô cứng để biến chúng trở nên sinh động, phù hợp với công năng sử dụng tốt.