Cần cù trong sản xuất, sáng tạo trong lao động, đóng góp lặng thầm của những người lính kỹ thuật đã góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn 2. Xứng đáng là một trong những đơn vị chủ lực, cơ động của quân đội.