Chất Da cam dioxin gây nên biết bao thảm cảnh,  ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Sau chiến tranh, nhiều điểm bị nhiễm dioxin vẫn tồn tại trên dải đất hình chữ S.  Dự án hợp tác Việt Nam, Hoa Kỳ xủ lý môi trường nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng được triển khai là một trong những hành động quan trọng giúp giảm bớt tỉ lệ ô nhiễm chất độc da cam, giảm thiểu những nỗi đau mà biết bao người dân Việt Nam nói chung và người dân Đà Nẵng nói riêng phải chịu đựng vì thứ chất độc nguy hiểm này.