Từ những miền đất được hồi sinh, sau khi hàng nghìn tấm bom mìn được rà phá, đến các công trình ngầm trong lòng đất đến những nẻo đường tuần tra biên giới lưu dấu truyền thống mở đường thẳng lợi... Hơn nửa thế kỷ qua, bản lĩnh của Bộ đội Công binh, Lữ đoàn 299, Quân đoàn 1 đã được tôi rèn. Bản lĩnh ấy là sự tổng hòa của năng lực chuyên môn, trình độ sáng tạo, lớn hơn cả là sức mạnh tinh thần, ý chí.