Trong phần 3 của loạt phóng sự "Đánh án", mời quý vị và các đồng chí cùng với các chiến sĩ trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy trên con đường trấn áp và phòng ngừa tội phạm ma túy, đặc biệt là với những đối tượng đã có tiền án và quay lại địa phương.