Nhận thức sâu sắc khái niệm và tiêu chí về địa bàn an toàn phải bao gồm cả môi trường sống trong sạch không bị ô nhiễm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 241 đã vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt của bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân.