Nhiều năm qua Tổng Cục Kỹ thuật là một điểm sáng trong phong trào nghiên cứu khoa học trẻ của toàn quân. Trong số hơn 2000 công trình sáng kiến thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có tới 85% công trình được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, góp phần hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo trang bị sản xuất, phục vụ công tác huấn luyện chiến đấu.