Hội nghị thượng đỉnh ngoại trưởng các nước thuộc nhóm 7 nền kinh tế lớn trên thế giới (G7), bao gồm Đức, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Italia và Canada và Nhật Bản, đã chính thức khai mạc vào ngày hôm qua tại thủ đô Paris của Pháp. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đang tồn tại nhiều bất đồng trong nội bộ của nhóm, và các nước thành viên trong nhóm cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề riêng.