Tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, sáng nay (04/7/2022), Bộ Quốc phòng khai mạc cuộc thi Chỉ huy trưởng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tổ chức chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức; Thượng tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN, Phó trưởng Ban tổ chức.