Năm 2016, trên thế giới vũ khí trang bị cho lực lượng tác chiến tiếp tục được tập trung vào khả năng sực xạo, tìm bắt bám mục tiêu, tăng hoạt động dài ngày liên tục và xác xuất tiêu diệt mục tiêu một cách tối đa nhất. Trong đó hình thức công nghệ được phát triển ưu tiên vẫn là chiến tranh điện tử, giúp nâng cao khả năng tàng hình và các loại vũ khí chống tàng hình. Cùng với đó là những sản phẩm thay thế cho sức mạnh và đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng cũng được phát triển cho cả lực lượng trên không, trên biển và đất liền.