Với các hoạt động đặc sắc, Lễ hội mùa thu Bát Xát - tỉnh Lào Cai năm nay đã ghi dấu ấn trong lòng du khách khi bước đầu giới thiệu, quảng bá thành công các sản phẩm du lịch giải trí mới, hấp dẫn của địa phương; đồng thời, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng các dân tộc vào phát triển du lịch ở mảnh đất nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.