Trong cuộc sống, lòng biết ơn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần hoàn thiện và phát triển nhân cách con người. Lòng biết ơn là tấm lòng tri ân, luôn ghi nhớ công ơn nuôi dạy của cha mẹ, hay sự giúp đỡ của người khác với mình. Lòng biết ơn được thể hiện cả trong suy nghĩ lẫn trong hành động cụ thể, đó là suy nghĩ, thái độ trân trọng, kính mến, là hành động đền ơn đáp nghĩa.