Thành công không chỉ dựa vào tấm bằng tốt nghiệp đại học mà còn dựa vào kinh nghiệm làm việc cũng như các kĩ năng mềm. Chương trình Tôi tự tin số phát sóng ngày 19/8 sẽ giúp cho quý vị khán giả đặc biệt là các bạn sinh viên vừa mới tốt nghiệp có được sự lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn và một lối đi phù hợp.