Suốt chiều dài lịch sử bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta đã trải qua những cột mốc quan trọng, trong đó có những dấu ấn đặc biệt được lưu lại vào những năm Tý. Chương trình Tạp chí Khoa học Quân sự đầu Xuân Canh Tý sẽ cùng quý khán giả và các đồng chí điểm lại những năm Tý ấn tượng trong lịch sử Việt Nam, tạo nên những bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc.