Hôm nay (21/8), Bộ Tổng tham mưu tổ chức Hội nghị xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 192/2016/TT-BQP quy định về việc áp dụng các hình thức kỷ luật; trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.