Năm mới đến khi hoa đào nở rộ khoe sắc trên núi, lúc đó nhà nhà trên bản làng người Tày, người Nùng lại rộn ràng âm vang tiếng đàn tính trong nghi lễ cầu bình an. Đây là một tín ngưỡng văn hóa dân gian được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành một phong tục đón Tết độc đáo của bà con dân tộc Tày, Nùng.