Phóng sự ảnh -Số 1993: "Người giữ hồn hương trà sen Hà Nội"