Phóng sự ảnh - Số 2814: Người lính và trẻ thơ qua góc máy Trần Quốc Dũng.