Phóng sự ảnh - Số 2813: Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng.