Phóng sự ảnh - Số 2809: Giữ gìn nghề thêu trang phục truyền thống của phụ nữ Dao Tiền.