Phóng sự ảnh - Số 2800: "Tiếng hát người làm báo".