Phóng sự ảnh - Số 2803: Lễ rước đuốc SEA Games 32 tại Việt Nam.