Phóng sự ảnh - Số 2806: "Vẻ đẹp phong cảnh qua góc máy Nguyễn Quốc Hùng.