Những năm gần đây, khi Đảng ta đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ Đảng viên của Đảng. Với tinh thần thẳng thắn, liệt, không khoan nhượng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và nhận được sự quan tâm, đồng tỉnh, ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân. Thế nhưng đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng cất lên nhằm làm sai lệch vấn đề, hướng lái dư luận với mục địch xấu. Chương trình Nhận diện sự thật phát sóng ngày 27/9, mời quý vị cùng theo dõi để nhận diện những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng.