Thời gian gần đây, các tổ chức phản động đã lên tiếng vu cáo rằng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam đang bị bóp nghẹt; và rằng, luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua chỉ nhằm chặn đứng quyền được nói, được bày tỏ chính kiến của công dân. Vậy có thật Nhà nước Việt Nam cấm đoán quyền tự do ngôn luận của người dân? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Nhận diện sự thật số 140.