Tiểu đội nữ dân quân Yên Châu ấy gồm mười cô gái dân tộc Thái, với nhiệm vụ tải đạn, bảo vệ cầu, thông đường cho xe qua, đảm bảo sản xuất và giao thông, năm 1966, trong một trận chiến với máy bay địch, các cô gái Yên Châu chỉ với súng trường thô sơ đã bắn hạ một chiếc máy bay 105 của giặc Mỹ trên chính bầu trời quê hương.