Trong phần 30 của seri "Những sáng tạo mới", mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về quá trình sản xuất quả olive ngâm muối, cấu tạo của dụng cụ đo tinh tú, các bước làm ra một chiếc yên ngựa và thiết kế của giày chạy bộ tùy chỉnh cho các vận động viên.