Học viện Kỹ thuật Quân sự vừa tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cho học viên năm cuối, khóa 53 hệ đào tạo kỹ sư quân sự. Sau thời gian gần 2 tuần thực hành diễn tập trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các học viên đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các yêu cầu đề ra trong diễn tập.