Rubik Cuộc sống ngày 16/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Thiếu kiểm soát các khu dân cư bám dọc theo quốc lộ.

- Gặp gỡ tài năng âm nhạc Feng E - Thí sinh gây nhiều ấn tượng của chương trình Tìm kiếm tài năng châu Á.

- Hình ảnh ấn tượng: Hàng ngàn hoa đăng lung linh trên sông Sài Gòn trong ngày vu lan báo hiếu.