Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 19/10/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Tiêu điểm: Thanh Hóa chi trả 2,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm cho giáo viên hợp đồng.

- Trò chuyện với một nữ thiếu tá mê trang trại.

- Hình ảnh ấn tượng về lớp học cho trẻ em ung thư.